(1)
Yalçın, İsmail. Fıkıh Ve Siyaseti Şer’iyye Bağlamında Küresel Helal Belgelendirme Çalışmalarına Eleştirel Bir Bakış / A Critical View on Global Halal Certification Activities in Terms of Fiqh and Siyasah Shar’iyyah. TAKSAD 2017, 6, 437-472.