(1)
İnel, Y.; Sezer, A. Coğrafya Konuların Öğretiminde Materyal Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması / The Effect of the Usage of Instructional Materials on Student Achievement in Teaching Geography: A Meta-Analytic Study. TAKSAD 2017, 6, 473-491.