(1)
Osmanlı, U. Zanaatkârlığın Tarihsel Dönüşümü Ve Richard Sennett’in Zanaatkârlık Kavramı / Historical Transformation of Craftsmanship and Richard Sennett’s Concept of Craftsmanhip. TAKSAD 2017, 6, 803-817.