(1)
Erkan, Ümmet. <b>1911-1918 Yılları Arasında Türk Yurdu Dergisine Konu Olan Bazı Tartışma Ve Polemikler</b> / </br><i>Some Polemics and Discussions Which Were Subjected In Turk Yurdu Magazine Between 1911-1918 </I>. TAKSAD 2016, 5, 44-63.