(1)
Güner, H.; ÇELEBİ, N.; TAŞÇI KAYA, G.; KORUMAZ, M. <b>Neoliberal Eğitim Politikaları Ve Eğitimde Fırsat Eşitliği Bağlamında Uluslararası Sınavların (PISA, TIMSS Ve PIRLS) Analizi</B>. TAKSAD 2014, 3, 33-75.