(1)
Bekcan, U.; Uz Hançarlı, P. . Evaluation of Eurovision Song Contest As a Cultural Impact Tool: Kültürel Bir Etki Aracı Olarak Eurovision Şarkı Yarışması Üzerine Bir Değerlendirme. TAKSAD 2021, 10, 84-97.