(1)
Klimova, T. B.; Slinkova, O. K.; Bogomazova, I. V.; Vishnevskaya, E. V.; Yakovenko, O. V. Positioning of Russia in the World Ranking Competitiveness of Travel and Tourism. TAKSAD 2018, 7, 699-707.