(1)
Erişti, B.; Polat, M.; Erdem, C. Yükseköğretimde Uluslararasılaşma: Uluslararası Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Ders Veren Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri / Internationalization of Higher Education: Instructional Problems Experienced by Instructors Who Teach International Students and Their Suggestions for Solutions. TAKSAD 2018, 7, 352-375.