(1)
Atasoy, E. Siyasi Coğrafya Ve Etnocoğrafya Perspektifinden Filipinlerdeki Müslüman Topluluklar / Muslim Communities in the Philippines from the Perspective of Political Geography and Etnogeography. TAKSAD 2018, 7, 533-566.