(1)
Dolunay, A. -Son Değişiklikler Kapsamında- Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri Uyuşmazlıklarında “Tahkim” / -In the Context of the Recent Amendments- "Arbitration" In Public Service Concession Agreement Disputes. TAKSAD 2018, 7, 600-623.