(1)
Yılmaz Güven, D.; Bulut, H.; Öztürk, S. Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin İncelenmesi / Examining the Health Literacy Levels of Health Sciences Faculty Students. TAKSAD 2018, 7, 400-409.