(1)
Alpak, E. M.; Düzenli, T.; Yılmaz, S. Kamusal Açık Mekânların Kalitesi Ve Sosyal Etkileşim Üzerindeki Etkileri / Quality of Public Open Space and Effects on Social Interaction. TAKSAD 2018, 7, 624-638.