(1)
Aydın, F. Kültürel Turizmin Ekonomik, Sosyal Ve Çevresel Etkilerine Yönelik Bir Araştırma: Safranbolu Örneği / A Research on Economic, Social and Environmental Impacts of Cultural Tourism: Safranbolu Example. TAKSAD 2018, 7, 461-474.