(1)
Gülhan, G. Tarihi Çevrede Ulaşım Stratejisi Ve İlkeleri: Şirince Örneği / Transportation Strategy and Principles in Historical Environment: The Example of Sirince. TAKSAD 2018, 7, 475-490.