(1)
Duruk, E. A Neo-Humean Analysis of Turkish Enclitic “dE” in Coherence Relations / Türkçe’deki “dE” Enklitiğinin Tutarlık İlişkilerinin Neo-Humean Analiz Yöntemine Göre İncelenmesi. TAKSAD 2018, 7, 280-297.