(1)
Kıralp, Şevki. 1967-1974 Döneminde Kıbrıs Sorunu Ve Türkiye Ile Yunanistan’ın Kıbrıs Politikaları / The Cyprus Question in the Period 1967-1974: Turkish and Greek Policies on Cyprus. TAKSAD 2018, 7, 444-460.