(1)
Zavalsız, Y. S.; Şahin, E. Ateist Ve Deistlerin Din Algısı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Psiko-Sosyolojik Bir Araştırma / Approachs of Atheists and Deists to Religion: A Psycho-Sociological Research on University Students. TAKSAD 2018, 7, 567-599.