(1)
Yeniasır, M. Eğitsel Açıdan Batı Trakya Çocuk Hikâyelerine Bir Bakış / An Overview of the Western Thrace Children’s Stories From an Educational Perspective. TAKSAD 2018, 7, 410-417.