(1)
Kasap, F.; Dolunay, A.; Mırçık, A. M. Küreselleşmenin Medya Üzerinde Etkileri: Küresel Medyaya “Sürükleniş” / The Effects of Globalization on Media: "Drifting" Into the Global Media. TAKSAD 2018, 7, 515-532.