(1)
Köksal Akyol, A.; Bilbay, A. Ergenlerin Akran Zorbalığı Yapmaları, Zorbalığa Maruz Kalmaları Ve Empatik Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Examination of the Correlation Between Peer Bullying, Exposed to Bullying, and Emphatic Tendencies of Adolescent. TAKSAD 2018, 7, 667-675.