(1)
Shaiakhmetova, L.; Shayakhmetova, L.; Khusnutdinov, R.; Sulkarnayeva, A. Tatar Virtual Institute of Kayum Nasyri. TAKSAD 2017, 6, 628-633.