(1)
Kocalan, M.; Türkdoğan, T. Çağdaş Sanatta Bir Yanılsama Tekniği: ‘Anamorfoz’ Ve Felice Varini / An Illusion Technique in Contemporary Art: ‘Anamorphosis’ and Felice Varini. TAKSAD 2018, 7, 527-541.