[1]
Yalçın, İsmail 2017. Fıkıh ve Siyaseti Şer’iyye Bağlamında Küresel Helal Belgelendirme Çalışmalarına Eleştirel Bir Bakış / A Critical View on Global Halal Certification Activities in Terms of Fiqh and Siyasah Shar’iyyah. Journal of History Culture and Art Research. 6, 3 (Jun. 2017), 437-472. DOI:https://doi.org/10.7596/taksad.v6i3.916.