[1]
Güner, H., ÇELEBİ, N., TAŞÇI KAYA, G. and KORUMAZ, M. 2014. <b>Neoliberal Eğitim Politikaları ve Eğitimde Fırsat Eşitliği Bağlamında Uluslararası Sınavların (PISA, TIMSS ve PIRLS) Analizi</b>. Journal of History Culture and Art Research. 3, 3 (Nov. 2014), 33-75.