[1]
Erişti, B., Polat, M. and Erdem, C. 2018. Yükseköğretimde Uluslararasılaşma: Uluslararası Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Ders Veren Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Internationalization of Higher Education: Instructional Problems Experienced by Instructors who teach International Students and Their Suggestions for Solutions. Journal of History Culture and Art Research. 7, 2 (Jul. 2018), 352-375. DOI:https://doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1539.