[1]
Yılmaz Güven, D., Bulut, H. and Öztürk, S. 2018. Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin İncelenmesi / Examining the Health Literacy Levels of Health Sciences Faculty Students. Journal of History Culture and Art Research. 7, 2 (Jul. 2018), 400-409. DOI:https://doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1511.