[1]
Alpak, E.M., Düzenli, T. and Yılmaz, S. 2018. Kamusal Açık Mekânların Kalitesi ve Sosyal Etkileşim Üzerindeki Etkileri / Quality of Public Open Space and Effects on Social Interaction. Journal of History Culture and Art Research. 7, 2 (Jul. 2018), 624-638. DOI:https://doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1508.