[1]
Aydın, F. 2018. Kültürel Turizmin Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Etkilerine Yönelik Bir Araştırma: Safranbolu Örneği / A Research on Economic, Social and Environmental Impacts of Cultural Tourism: Safranbolu Example. Journal of History Culture and Art Research. 7, 2 (Jul. 2018), 461-474. DOI:https://doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1504.