[1]
Kıralp, Şevki 2018. 1967-1974 Döneminde Kıbrıs Sorunu ve Türkiye ile Yunanistan’ın Kıbrıs Politikaları / The Cyprus Question in the Period 1967-1974: Turkish and Greek Policies on Cyprus. Journal of History Culture and Art Research. 7, 2 (Jul. 2018), 444-460. DOI:https://doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1437.