Return to Article Details Belgeler Işığında Osmanlı Eğitiminde Yeni Sistem Arayışları Sürecinde Araç-Gereç Kullanımı / The Use of Equipments in the Pursuit of New System in Ottoman Education in the Lights of Documents Download Download PDF