Dergi Geçmişi

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi Karabük Üniversitesi Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi (KÜTAKSAM) tarafından kurulmuş uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Yılda dört kez yayımlanan dergide Sosyal Bilimlerin tüm alt branşlarına ait makaleler yayımlanmaktadır. Derginin editörlüğü Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Sinan Yılmaz tarafından yürütülmektedir.